Litania cierpiącego poety

Kyrie eleison,
Chryste eleison
Kyrie eleison,
od fałszu i zakłamania  — wybaw nas Panie
od niedoskonałości — wybaw nas Panie
od cierpień — wybaw nas Panie
od Bożej próby – wybaw nas Panie
od nieprzyjaciół i wrogów — wybaw nas Panie
od obłudy — wybaw nas Panie
od miłości do pieniądza — wybaw nas Panie
od nieszczęść — wybaw nas Panie
od wojen — wybaw nas Panie
Matko cierpiących — módl się za nami
Matko prawdy — módl się za nami
Matko dobra — módl się za nami
Matko sprawiedliwości — módl się za nami
Królowo Wszechświata — módl się za nami
daj nam prawdę — wysłuchaj nas Panie
daj nam wiarę, nadzieję i miłość — wysłuchaj nas Panie
daj pokój i zgodę — wysłuchaj nas Panie
daj szczęście ziemskie i wiecznie — wysłuchaj nas Panie
daj łaskę sprawiedliwości i życia — wysłuchaj nas Panie
daj możliwość przetrwania ciężkich czasów — wysłuchaj nas Panie
daj mądrość i roztropność — wysłuchaj nas Panie
daj nam szacunek i miłość do bliźniego swego — wysłuchaj nas Panie
zachowaj w nas dobro, piękno, szacunek i życzliwość — wysłuchaj nas Panie
otaczaj nieustanną opieką — wysłuchaj nas i zmiłuj się nad nami Panie.

Marcin Adamski
Absolwent studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy licencjackiej zajął się krytyką literacką Zbigniewa Herberta. W pracy magisterskiej podjął zagadnienie interpretacji Anhellego Juliusza Słowackiego w świetle teorii Michaiła Bachtina. Zainteresowania naukowe: poetyka, genologia, metodologia badań literackich, teoria i historia dramatu, twórczość Juliusza Słowackiego i literatura XX w.