“Las Rzeczy”

Pismo artystyczno-naukowe Koła Literackiego UKSW
redagowane przez studentów, doktorantów i absolwentów UKSW

Ukazuje się od 2002 roku
ISSN 1730-0223

Kontakt: redakcja@lasrzeczy.edu.pl

Opiekun naukowy i redaktor naczelny:
prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak 

Zastępcy redaktora naczelnego / redaktorzy tematyczni: 
Marcin Adamski, Maciej Koszewski, Magdalena Piwnikiewicz, Weronika Rychta, Sylwia Stolarczyk 

Wydanie specjalne: “Śladami Chopina w Dusznikach”

Redakcja: 
Magdalena Saganiak

Redakcja dźwiękowa wywiadów: 
Zuzanna Maleta

Wydanie specjalne: “Uczta i ucztowanie w starożytności grecko-rzymskiej”

Redakcja naukowa:
Antoni Ładziński

Wydanie 15

Redaktor numeru:
Magdalena Saganiak

Redaktor działu “Poszukiwania metodologiczne”:
Magdalena Piwnikiewicz

Recenzenci naukowi:
Prof. Maria Jolanta Olszewska, ks. prof. Jerzy Sikora, dr Magdalena Piwnikiewicz

Wydanie 14

Redaktorzy prowadzący:
Magdalena Piwnikiewicz i Weronika Rychta

Redakcja streszczeń w języku angielskim:
Maria Anna Dudek

Recenzenci naukowi:
Prof. Maria Jolanta Olszewska, ks. prof. Jerzy Sikora, dr Magdalena Piwnikiewicz


Redaktor techniczny:
Jan Giemza

Skład komputerowy:
Can Design

Wersja podstawowa wydania 1-13: papierowa, od wydania 14. – elektroniczna


Rada Naukowa:

prof. dr hab. Barbara Bobrowska
prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
dr hab. Anna Kozłowska
prof. dr hab. Wojciech Kudyba
prof. UKSW dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski
prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak
prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora
dr Dominik Sulej
dr Mateusz Werner 

Teksty naukowe w latach 2014-2018 recenzowali:

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda
dr hab. Anna Kozłowska
prof. UKSW dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW)
dr Robert Pawlik 
prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak
prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora
dr Dominik Sulej 
dr Mateusz Werner