“Sama Italia wydaje się być zróżnicowana przynajmniej czternastoma mowami”1 Dla zainteresowanych, którzy chcą zgłębić kulturę językową Włoch, mogą być nie tylko ciekawe, ale i przydatne ...

Szwajcaria, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, nie doświadcza ujednolicenia językowego: jest państwem wielojęzycznym, podzielonym na cztery regiony językowe. Z punktu widzenia literatury nie można zatem ...