Uczestnicy: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski, Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN) członkowie Koła Literackiego Studentów UKSW:  Sylwia ...

Interview avec le prof. Andrzej Jasiński lors du Festival Chopin à Duszniki-Zdrój Magdalena Saganiak: Qu’est-ce que l’éducation musicale en Pologne?  Comment ...

Rozmowa z prof. Andrzejem Jasińskim podczas Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju Magdalena Saganiak: Jaka jest edukacja muzyczna w Polsce – jaka była i jak mogłaby być? ...

Rozmowa IV: z Maciejem Wotą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiały dodatkowe Maciej Wota: strona na FacebookuOdwiedź » ...

Rozmowa III: z Adamem Kałduńskim rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiał dodatkowy ...

Rozmowa II: z Mateuszem Tomicą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiał dodatkowy ...

Rozmowa I: z Piotrem Alexewiczem, Piotrem Pawlakiem, Adamem Kałduńskim i Maciejem Wotą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiały dodatkowe Piotr Alexewicz – recital ...

Magdalena Saganiak: Chciałabym rozpocząć od charakterystyki strukturalizmu polskiego na tle strukturalizmu światowego. Teresa Kostkiewiczowa: Swoistość polskiego strukturalizmu związana jest z jego początkami, z jego ...