Haiku i inne wariacje

Wyznanie wiatru.
Szeptane cichym szmerem.
Coś się skończyło.

Sakura mówi –
Smakiem wolności wicher –
Pozwól się ponieść

Sakura słuchaj,
Jak nieme krople wołają!
Czemu nic nie mówisz?

Tak bardzo się boję,
Że proza życia,
Zatrze ślad po tobie.

Suche gałęzie,
Mówią naszymi słowami
W czas niepamięci.

Sakury płatki,
Jak kości na cmentarzu,
Przypominają koniec.

Jak to się stało?!
Strąciłeś kwiat orchidei,
trzaskając drzwiami.

Gdzieś w głębi ciszy,
kiedy gasną latarnie,
słyszę szept Boga.

Chłodny poranek,
Pusta ulica zachwyca.
Niebo jest blisko.

Wyczekiwany –
Zapach kwitnących kwiatów
Dodaje skrzydeł.

Jesienne słońce.
Pierwszy promień wybiera
Duszę wędrowca.

Słowa Chrystusa
Niosą się po świątyni,
Jak trel słowika.

W ogrodzie krzyży
Ktoś zaczął głośno mówić.
Rozmowy zmarłych.

Jak litery w miłosnym liście,
Śnieg z nieba sypie
Wyznanie Najwyższego.
Wyznanie wiatru,
Szeptane cichym szmerem.
Coś się skończyło. 

Dzwon gdzieś uderza.
Jak puls w żyłach człowieka,
brzmi pragnienie serca.

Płomień łampady
Ogrzewa pragnienie
Serca pielgrzyma.

Kropelkę rosy,
Jak dłoń twoja jesienią
Na twarzy czuję.

Czy wzeszło słońce,
Czy blask lampionów zwodzi?
Pragnienie światła.

Pragnienie światła.
Wyciągam rękopisy,
Poprawiam błędy.

Poprawiam błędy.
Niepotrzebne skreślam
Atramentem ciszy.

Atramentem ciszy
Pisałeś listy –
Logosie.

Logos – Słowo,
Które dotyka,
Jak szept sosnowego lasu.

Harmonia splotów:
serc, gałęzi, promieni.
Symfonia pełni.

Maciej Koszewski
Polonista, obszar jego zainteresowań badawczych to literatura romantyczna oraz literatura i filozofia rosyjska (renesans religijny XX wieku). Autor pracy magisterskiej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi oraz Włodzimierzowi Sołowjowowi. Popularyzator kultury rosyjskiej – prowadził wykłady o baletach Diagilewa oraz o Annie Achmatowej w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich w Sulejówku. Zajmuje się również muzyką poważną i historią sztuki, zwłaszcza mody. Projektuje ubrania. Wiele własnych tekstów oraz fragmenty dziennika publikuje na swoim profilu facebookowym. Debiutował poetycko na łamach „Lasu Rzeczy” w 2016 roku.