Interview avec le prof. Andrzej Jasiński lors du Festival Chopin à Duszniki-Zdrój Magdalena Saganiak: Qu’est-ce que l’éducation musicale en Pologne?  Comment ...

Rozmowa z prof. Andrzejem Jasińskim podczas Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju Magdalena Saganiak: Jaka jest edukacja muzyczna w Polsce – jaka była i jak mogłaby być? ...

Rozmowa IV: z Maciejem Wotą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiały dodatkowe Maciej Wota: strona na FacebookuOdwiedź » ...

Rozmowa III: z Adamem Kałduńskim rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiał dodatkowy ...

Rozmowa II: z Mateuszem Tomicą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiał dodatkowy ...

Rozmowa I: z Piotrem Alexewiczem, Piotrem Pawlakiem, Adamem Kałduńskim i Maciejem Wotą rozmawia Magdalena Saganiak (UKSW). Materiały dodatkowe Piotr Alexewicz – recital ...

Jest to rodzaj ogrodu jak z obrazu Poussina, Watteau i Corota. Poetyczny obraz, strzyżony ogród wersalski lub delikatna koronka, coś jak mgła, oparta ...

I W przededniu Świąt Bożego Narodzenia 1839 roku Zygmunt Krasiński dzielił się w liście do Delfiny Potockiej wrażeniami z lektury Pisma Świętego. Był to fragment ewangelii nie bez znaczenia dla mających się niedługo potem ukazać Trzech myśli Ligenzy: Dziwne miejsce czytałem w Ewangelii wczoraj. Chrystus po zmartwychwstaniu ...

Fenomen książki drukowanej Pierwszej rewolucji w obcowaniu z tekstem pisanym dokonał wynalazek Gutenberga, złotnika i drukarza z Moguncji (Meinz), który w 1450 roku wynalazł prasę drukarską ...

Witolda Gombrowicza postrzega się często jako kontestatora romantyzmu, komentatora epoki z grona „szyderców”, według słynnej formuły Marty Piwińskiej.1 Jednak na tego parodystę ...