Wstęp do nowego numeru

Oddajemy do Państwa rąk szczególny – podwójny i wyjątkowo poetycki – numer „Lasu Rzeczy”. To pismo Koła Literackiego Studentów UKSW służy przede wszystkim jako przestrzeń debiutów i prezentacji wierszy studentów w różny sposób związanych z Wydziałem Nauk Humanistycznych. Wiersze, które zgromadziliśmy w tym zbiorze, dowodzą, wbrew powszechnemu mniemaniu, że czytanie i tworzenie poezji cieszy się dalej popularnością. 

Siła poetyckiego wyrazu przyciąga wszystkich znużonych pośpiechem, zmęczonych powszedniością i spragnionych jakiegoś istotnego konkretu. Większość zaprezentowanych tu tekstów koncentruje się wokół najważniejszych spraw codzienności: miłości, religii, wartości. Dobór tematów sytuuje zaprezentowanych autorów w rzędzie tych pisarzy, którzy poezję traktują nie tylko jako akt ekspresji, lecz również swoisty sposób rozmyślania – kontemplacji. 

Dokonany przez redakcję wybór nie pozostaje kwestią decyzji jednej osoby. Każdy przysłany do redakcji tekst został omówiony w ramach spotkań warsztatowych Koła Literackiego. Naszą szczególną uwagę – obok ważkich tematów – zwróciła popularność małych, skondensowanych form lirycznych. Rozwiązanie „minimum formalne – maksimum wyrazu” pokazuje bardzo dojrzałe podejście młodych autorów do twórczości. W niniejszym numerze pojawią się również próby przekazu podwójnego – lirycznego i graficznego. 

Obok prób poetyckich prezentujemy wybór kilku tekstów naukowych, które traktują o poezji, poetach i artystach. Dają nam one wgląd w poetycki warsztat danych twórców oraz ukazują głębię bycia artystą (nie tylko artystą słowa). Szeroki wachlarz tematów jest odzwierciedleniem bogactwa zainteresowań naukowych studentów WNH UKSW.

Przy okazji prezentacji tego numeru warto wspomnieć, że Koło Literackie nieprzerwanie angażuje się w wiele inicjatyw artystycznych i naukowych, nieprzerwanie pochyla się nad nowymi tekstami, niejednokrotnie autorstwa członków koła. Regularne spotkania warsztatowe są próbą wielu umiejętności: od pisania po trudną sztukę interpretacji. Niniejszy numer to dowód kolejnej aktywności Koła Literackiego – redakcji i kompozycji numeru czasopisma.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany przez nas podwójny numer dostarczy naszym czytelnikom wiele satysfakcji i pokaże, jak wiele dobra i piękna drzemie w naszej wydziałowej społeczności.

Maciej Koszewski
Prezes Koła Literackiego Studentów UKSW